Kunskap för företag och organisationer som hållbart vill förbättra sin resursprestanda

Jag erbjuder kunskap till företag och organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja, dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering på de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) för kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ säkerhet och som även resulterar i en bättre ekonomi.            

Resurser är tid, kompetens, infrastruktur och likviditet. Arbetssättet följer de generiska standarderna i ISO-modellen varvid prestandan av ledningssystemet förbättras i steg.

Jag har sedan starten år 1993 tillhandahållit kunskap om ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande sektorer (39 sektorer, se sidan 5). Kunskapen om ledningssystem är strukturerad och följer de 4 generiska standarderna enligt ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 och ISO 27001 såväl som sektor specifika standarder.

Nu har en gemensam 7struktur för 4 generiska aspektgrupper kommit i en 3:e generations ledningssystem, vilket även gör det betydligt enklare att vara certifierad för flera aspektgrupper (perspektiv) som kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ säkerhet.