Kunskap för företag och organisationer som hållbart vill förbättra sin resursprestanda
Paketerat i det registrerade varumärket PrestandaModulen®

Jag erbjuder kunskap till företag och organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja, dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering på de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ info säkerhet och som resulterar i en bättre ekonomi.   

Resurser är tid, kompetens, infrastruktur och likviditet. Arbetssättet följer de generiska standarderna i ISO-modellen varvid prestandan av ledningssystemet förbättras i steg.

Jag har sedan starten år 1993 tillhandahållit kunskap om ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande sektorer (39 sektorer, se sidan 5). Kunskapen om ledningssystem är strukturerad och följer de 4 generiska standarderna enligt ISO 9001, ISO 45001/26000, ISO 14001 och ISO 27001 såväl som sektor specifika standarder.

Nu har en gemensam 7struktur för 4 generiska aspektgrupper kommit i en 3:e generations ledningssystem, vilket även gör det betydligt enklare att vara certifierad för flera aspektgrupper (perspektiv) som kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ info säkerhet.